domingo, 6 de octubre de 2019

Durganvan College (Irlanda) visita l'IES Cap de Llevant per futures mobilitats Erasmus dels seus estudiants

La setmana del 30 de setembre al 4 d'octubre   l'IES Cap de Llevant  va rebre la visita de Mary Kiersey i Pam McCarthy (3ra i 4ta en la foto des de l'esquerra), ambdues professores del centre Durganvan College d'Irlanda.

De la mà dels coordinadors d'Erasmus del centre, Maria José Cortés i Joan Carles Ayer així com l'equip coordinador de FP Núria Carretero, Isabel Marín i Nuria Pons Botella, les docents d'Irlanda van tenir la possibilitat d'assistir a classes, visitar les instal·lacions del centre així com visitar empreses i institucions de cara a unes futures mobilitats d'estudiants irlandesos en el proper més de febrer.

Les organitzacions visitades han estat: Centre Esportiu Malbuger, Centre Polivalent Carlos Mir i Mir, Residència de Gent Major del CIME, Escola Infantil Fort de l'Eau, Laboratori de PIME Menorca, Hospital Mateu Orfila i finalment IES Josep Miquel Guàrdia.